Szanowni Państwo, poniżej znajduje się link prowadzący do formularza reklamacyjnego w wersji do druku.

W przypadku reklamacji towaru należy pobrać, wypełnić druk i odesłać do nas pod adres: reklamacje@skodexauto.pl

Wszelkich informacji o procesie reklamacji udzielą Państwu nasi pracownicy pod numerem telefonu: 32 445-38-57 poz 4 reklamacje

Pobierz formularz reklamacyjnyMożesz również skorzystać z formularza online. Należy wypełnić wszystkie wymagane pola tekstowe.


ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE
Data:
ODCINEK DLA WNIOSKODAWCY
MARKA SAMOCHODU:

MODEL SAMOCHODU:

ROK PRODUKCJI:

NUMER NADWOZIA:

NAZWA ARTYKUŁU:

ILOŚĆ SZTUK:

NUMER FABRYCZNY ARTYKUŁU:

NUMER DOKUMENTU ZAKUPU:

RODZAJ DOKUMENTU ZAKUPU:

DATA ZAKUPU:
MONTAŻ
PIECZĘĆ WARSZTATU
NAZWA WARSZTATU:

ADRES WARSZTATU:

Ulica i numer:

Miejscowość:

NIP warsztatu:

Data montażu:

Stan licznika w km:
Dokładny opis wady:

Czas i okoliczności wykrycia wady:
SPOSÓB ROZLICZENIA REKLAMACJI (ZWROT GOTÓWKI / WYMIANA CZĘŚCI):
DANE WNIOSKODAWCY (Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail):
ODCINEK DLA PRZYJMUJĄCEGO REKLAMACJĘ
WYSŁANO DO EKSPERTYZY - TAK / NIE

PRZEWIDYWANY CZAS ROZPATRZENIA: ................................................................

DATAPODPISODPOWIEDŹ EKSPERTA: REKLAMACJA TECHNICZNIE UZASADNIONA - TAK / NIE
REKLAMACJA

UZNANA / ODRZUCONA


DATA I PODPIS PRZYJMUJĄCEGO REKLAMACJĘ